แอ๊ปสเตร็ค ลายดอกควักนาคโอบ  (ลายแม่อุ๊ยจันทร์ )

ผู้ออกแบบ : ทรงพล ศิริสม   ชั้นปี4   52544303013-1 ลายสอง

ทร