ลายผ้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตระกร้าหวาย ของใช้ที่เป็นงานหัตถกรรมของคนไทยมาแต่สมัยโบราณมีการสร้างงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ ภาคอีสาน และเหนือ ที่เห็นได้ชัดลายที่ออกแบบมานี้เป็นลายที่ประยุกต์ออกมาใหม่แล้วให้ดูเป็นการจักสานที่ร่วมสมัยไม่ดูล้าสมัยจากแบบเดิม ใช้สีสันที่สดใสดูแปลกตาดึงดูดความสนใจได้ง่าย

ดาวน์โหลดลาย ลายใหม่v

ชื่อผู้ออกแบบ  นางสาวกรกนก  อินทะนิน

อีเมล์ผู้ออกแบบ i_n_thanin@windowslive.com

ตะกอ 16

ไม้ถีบ 32