Posts in category: การแต่งกายชาวล้านนา
การแต่งกายของชาวล้านนาในอดีต

          จากหลักฐานที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายๆ แห […]

ผ้าในวิถีชีวิตของชาวล้านนา ตอนที่ 2

2.5.2  ผ้าเช็ด  คำว่า  ผ้าเช็ด  เป็นคำภาษาไทลื้อซึ่งใช้ […]

ผ้าในวิถีชีวิตของชาวล้านนา ตอนที่ 1

การทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีค […]

การแต่งกายของชาวล้านนา

    ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนั้น เป็นด […]