ลายนกวัยหวาน  ได้แรงบันดาลใจมาจากการดัดแปลงจากลาย  โคมรูปนก(โกมฮูปนก)    ที่มีลายหลัก 1 ลาย  (ดอกในหน่วยโคมรูปนก) ลายประกอบ 2 ลาย (ห้องนก ) ,(สะเปา)   ซึ่งได้ตัดทอนลวดลายให้ดูเป็นรูปภาพลวดลายที่สื่อออกไปเป็นแนวนามธรรม  หรือภาพ Abstract  ให้ดูทันสมัย  และเปลี่ยนโทนสีเป็นโทนสีหวาน  ชมพู โทน Pastel

ออกแบบโดยนางสาวพัชราพร   คะเต่ย e-mail:moomasa@hotmail.com

ดาวโหลดลายโคมรูปนก 4