ลายช้างฉาน นครเวียงพิงค์ เป็นลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ช้าง ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนครเวียงพิงค์ของเรามาตั้งแต่โบราณกาล การออกแบบลายเน้นให้มีความละเอียด หนักแน่น และอ่อนไหวในตัว