แรงบัลดาลใจในการออกแบบลวดลายนี้เกิดจากการใช้รูปทรงของเรขาคณิตมาเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดลวดลายขึ้นมาใหม่ โดยรูปทรงของเรขาคณิต อาจใช้รูปทรงต่างๆมารวมกันให้กลายเป็นรูปขึ้นมาโดยมีการใช้สีที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักเพราะจะใช้โดทนสีที่ดู สดใสอย่างสีเหลือ บวกกับสีที่ดูสบายตาอย่างสีเขียวแลดูเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ในเนื้องาน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสีเพื่อดูแปลกตา แต่ยังคงเป็นลวดลายเดิม และสดใสอยู่

 

 

 

 

ผู้ออกแบบ : นางสาวมานิตา สุวรรณา

E mail :choumanit@hotmail.com

ดาวน์โหลด  Test Abstrack1