ได้แรงบันดาลใจมาจาก สายน้ำ ซึ่งเวลาสายน้ำเวลามันไหลไปจะมีความสวยงามในแบบของมัน จึงได้นำมาออกแบบเป็นลายทอผ้า ลาย น้ำไหล