ลายนาคเจ็ดแสงจำนวนไม้ แถว ตะกอ ในการทอ    27 ไม้ แถว ตะกอ ลายนาคเจ็ดแสงเป็นลายตั่งเดิมขอจังหวัดพะเยาคือลายนาคโอบบายศรีตีนขอนกจึงได้นำเอามาดัดแปลงเป็นใหม่ออกมาโดยได้รับแรงบัลดาลใจมาจากรูปทรงเลขาคณิตชนิดต่างๆมาทำการออกแบบลวดลายนี้ขึ้นมาโดยเป็นลวดลายที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครสามารถไปทอแล้วเอามาใช้ได้ในปัจจุบันลายนาคเจ็ดแสง ออกแบบลายโดย น.ส. ศศิพา คำเหล็ก E:mail  sasipha_nook@hotmail.com