ได้ออกแบบลายให้มีลักษณะคล้ายเกล็ด ซึ่งได้ชื่นชอบเกล็ด ตรงที่มีพื้นผิวที่ทับซ้อนกัน ทำให้มีความสวยงามของการทับซ้อน ส่วนโทนสีก็จะออกเป็น น้ำตาล และแซมด้วยสีส้มเหลือง ทำให้ดูคล้ายเป็นเหลือบสีทอง ลาย เกล็ดทอง