ได้ออกแบบเป็นลาย ร่มฉัตร ซึ่งมีความสวยงามและเป็นสิ่งที่สูงค่า ของคนไทย นำมารังสรรค์ลงบนผืนผ้าได้อย่างสวยงามลาย ร่มฉัตร