ฟ้าฮ่ามเป็นดอกไม้ ตระกูลกล้วยไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากภาคเหนืองของประเทศไทย  โดยดัดแปลงสายพันธ์มาจากกล้วยไม้ของเมืองนอก  แต่ชาวล้านนาได้ตั้งชื่อว่า”ฟ้าฮ่าม”  เป็น 1 ในดอกไม้เมือง  ในบทเพลงดอกไม้เมืองของ จรัณ มโนเพรช  ซึ่งมีดอกเป็นสีชมพูอมม่วง เกสรด้านในเป็นสีเหลืองนวน  จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ  โดยนำรูปทรงของกลีบดอกและโทนสีมาเป็นลวดลายของผ้า

นายกีรติ  เยินยุบ  ชั้นปีที่ 4

email : keerata_cnx@hotmail.com

ดาวโหลดลายทอTS1-2