เป็นการออกแบบลายที่ได้แนวความคิดมาจากลายดอกลมแล้งที่เหลืองอาหร่ามสองข้างทาง การแสดงออกของลายที่เป็นพวงเรียงตัวกันอย่างสวยงามสีเหลืองที่โดเด่น เข้ากับสีเขียวของใบไม้ที่ชะอุ่ม เป็นการลงตัวด้วยดีของลายผ้าที่ชื่อว่า ลมโชยมา

ชื่อล้านนา

ดอกลมแล้ง

ชื่อไทย

ดอกราชพฤกษ์

ลักษณะทั่วไป

ลมแล้ง หรือ ราชพฤกษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร
ผิวเปลือกสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้น และรอยปมอยู่บริเวณที่เกิดของกิ่ง
อยู่เป็นบางจุดของลำต้น

ใบ

ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ออกจากก้านสบ ใบย่อยมีประมาณ ๔-๘ คู่
ใบรี รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีสีเขียว
ขนาดใบกว้างประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓-๔ เซนติเมตร

ดอก

ดอกออกเป็นช่อตามก้านใบ ช่อยห้อยลงล่างเวลาออกดอกใบจะร่วง
ดอกมีสีเหลืองภายในดอกจะมองเห็นเป็นเส้นประมาณ ๘-๑๐ อัน คือ
เกสรตัวผู้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ ๔ เซนติเมตร

ผล

ผลมีลักษณะเป็นฝักยาวกลม ทรงกระบอก ปลายแหลมสั้น มีสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ
ผิวเปลือกแข็งเรียบ ภายในฝักจะมีชั้นกั้นเป็นช่อง ๆ แต่ละช่องประกอบด้วยเมล็ด มีลักษณะแบน
ในแต่ละช่องจะมี ๑ เมล็ด และมีสารสีดำนุ่มหุ้มเมล็ดอยู่ด้วย ขนาดความยาวของฝักประมาณ
๓๐-๕๐ เซนติเมตร มีเส้นรอบวงประมาณ ๕-๗ เซนติเมตร

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน

ประโยชน์

ใบ รสเมา ระบายท้อง ฆ่าพยาธิผิวหนัง ฆ่าเชื้อโรคทั้งปวง พอกแก้ปวดข้อ
แก้ลมตามข้อแก้อัมพาตรักษาอัมพาตของกล้ามเนื้อบนใบหน้า
ต้มรับประทาน แก้เส้นพิการ แก้โรคเกี่ยวกับสมอง

ใบอ่อน แก้ไขรูมาติก ดอก รสขมเปรี้ยว ต้มดื่ม แก้ไข้ ระบายท้อง แก้พรรดึก แก้แผลเรื้อรัง
ช่วยหล่อลื่นในลำไส้ รักษาโรคกระเพาะอาหาร

ราก รสเมา แก้กลาก เกลื้อน ฆ่าเชื้อคุดทะราด ระบายพิษไข้ ถ่ายสิ่งโสโครก ออกจากร่างกาย
แก้อาการเซื่องซึมหนักศรีษะ ทำให้ชุ่มชื่นทรวงอก แก้อาการหายใจขัด แก้ไข้
รักษาโีรคเกี่ยวกับหัวใจ เกี่ยวกับถุงน้ำดี มีฤทธิ์ถ่ายแรงกว่าเนื้อในฝัก ไม่มีผลข้างเคียง
ใช้กับเด็กหรือสตรีมีครรภ์ได้ดี

แก่น รสเมา ขับพยาธิใส้เดือน กระพี้ รสเมา แก้รำมะนาด

เนื้อในฝัก รสหวานเอียน ถ่ายเสมหะ
และ แก้พรรดึก (แก้ท้องผูก) ระบายพิษไข้ เป็นยาระบายที่ไม่ปวดมวน หรือ ไซ้ท้อง
ใช้ในเด็กหรือสตรีระหว่างมีครรภ์ ผู้ที่ท้องผูกเรื้อรัง แก้ไข้มาลาเรีย แก้บิด ถ่ายพยาธิ
แก้ตานขโมย ใช้พอกแก้ปวดข้อ

เปลือกฝัก รสเฝื่อนเมา ทำให้อาเจียน ทำให้แท้งลูก ขับรกที่ค้าง

เมล็ด ทำให้อาเจียน เปลือกต้น รสฝาดเมา แก้ท้องร่วง ใช้ฝนผสมกับหญ้าฝรั่น น้ำตาล
น้ำดอกไม้เทศ รับประทานทำให้เกิดลมเบ่งในการคลอดบุตร

เปลือกราก รสฝาด ต้มดื่ม ระบายพิษไข้ แก้ไข้มาลาเรีย

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่า
ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย
นอกจากนี้คนไทยโบราณเชื่ออีกว่า
ใบของต้นราช พฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ีดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกษ์
เป็น ไม้มงคลนาม

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวัตตกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์
เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้น
ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีก็จะ เป็นสิริมงคลยิ่งนัก

ชื่อผู้ออกแบบ น.ส.กรกนก  อินทะนิน

อีเมล i_n_thanin@windowslive.com

ดาวน์โหลดลายทอลายผ้ายก(สอบ)