ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกจำปีที่มีกลิ่นหอม ในยามกลางคืนหลังฝนตก ตรงหน้าต่าง

ผู้เขียน นางสาว อโรชา  นามสกุล สมมุติ

E-mail :a-r-o-c-h-a@hotmail.com

ดาวน์โหลดลายงาน อโรชา สมมุติ สท.5