ลายดอกควักนาคโอบ(ลายแม่อุ๊ยจันทร์

ลายหลัก  :  ลายดอกควักนาคโอบ

ลายประกอบ : ลายหางสะเปา

แหล่งกำเนิดลวดลาย บ้านทัพ ตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลายใหม่