ลายกุดกบ เป็นลายที่ช่างทอเลียนแบบมาจากธรรมชาติประเภทสัตว์ตามประวัติการทอ จากการสัมภาษณ์ช่างทออายุ 80 ปีขึ้นไป(พ.ศ 2547) ต่างให้คำยืนยังว่า “กุดกบมีมาแล้วตั้งแต่อดีตเป็นลายที่ไปเห็นมาแล้วจากเพื่อนจึงยืมมาจก  หลังจากนั้นเลยแพร่หลายออกไป” ลายกุดกบประกอบไปด้วย  ห้องนก  ดอกหน่วยกุดกบ  ห้องนกและสะเปา  และในคำว่า กูดกบ นั้นอาจไม่ถูกต้องหรือเป็นไปได้น้อย  เพราะ กูด  แปลว่า  พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งของชาวล้านนาที่นำมาปรุงอาหารได้  แต่ กุด แปลว่า  ด้วน  หรือขาดออกจากกัน  คำนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่าในคำว่า  กูด  ที่คนมักเรียกกันในปัจจุบันนี้   เพราะเป็นลายกบที่ขาดออกจากกันเป็นตัวๆ  เป็นลวดลายอย่างลายเชียงแสน  ลายละกอนหรือลายอื่นของแม่แจ่ม

ชนิดของลาย  คือ ลายดั้งเดิม

ลักษณะการ      จก

อายุของลาย     80-100 ปี

วัสดุในการทอ  ฝ้ายโรงงาน   ฝ้ายเกลียว  ฝ้ายพ่าย

สีที่ใช้  สีเคมี

ส่งโดย นางสาว วรรณา  พฤฒิไทวะ  ( สท.3 )  รหัสนักศึกษา  53544303024-7ลายกุดกบ