การออกแบบลวดลายทอจกได้จากลายกาบหน้าหมอนเป็นลายที่ได้มาจากแม่ลายตัวต่อจกกุดแล้วนำมาจกต่อกันขึ้นเป็นลายหนึ่ง ซ้ำๆจากตัวที่หนึ่งเป็นตัวที่สอง สาม และสี่ หรือห้า หกก็ได้ แล้วแต่ตามต้องการของช่างผู้ทอ

ลายกาบหน้าหมอน