การออกแบบลวดลายทอตีนจกได้แรงบันดาลใจจากปากนกโดยปรับเปลี่ยนลายกาบหน้าหมอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้นโดยลายจกใช้ลายกาบหน้าหมอนดัดแปลงให้เป็นแบบ Abstract และใช้สีช่วยในการเพิ่มความโดดเด่นลายวิหค