ลายกุดขอเบ็ดหรือกุดขอ ได้มาจากจินตนาการขอเบ็ดตกปลาชาวล้านนา เป็นลายดั้งเดิมที่ชาวบ้านแอ่น อำเภอดอตเต่า จังหวัด เชียงใหม่ ใช้จกตีนซิ่น ลายกุดขอมีลายหลักสองลายคือ ลายขอเบ็ดและลายดอกหน่วยนกคู่

ลายกุดขอเบ็ด