การออกแบบลายทอนี้ได้จะลููกศรชี้ทิศทาง ซึ่งโครงของลายไม่ประยุกต์มาจากลายจกกุดขอเบ็ด ซึ่งลายกุดขอเบ็อเป็นลายที่มีรูปร่างเหมือนลายครึ่งลูกศร จึงนำโครงนั้นมาใช้ในการออกแบบลายใหม่ด้วย โทนสีที่ใช้ ใช้สีโทนหวานและมีสีสัน

ทิศทาง