จำนวนไม้แถว ตะกอ  ในการทอ… 39 ไม้ แถว ตะกอ

ประเภทของลวดลาย      ลายหลัก  1  ลาย   *ขอซ้อนหักนกคู่

ลายประกอบ     6  ลาย  * มะลิเลื้อย     * ขอขะแจ  (ขอกุญแจ) * เครือหยักน้อย  *สะเปา,ข้าวตอกออกหาง * นกคู่,นกห้อย,นกกินน้ำร่วมต้น * กาบ

ชนิดของลาย   ลายดั้งเดิม      ลักษณะการทอ    จก

  แหล่งกำเนิดลวดลาย   บ้านตะโก,บ้านแคทราย,บ้านใต้และบ้านหัวนา       ตำบลคูบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

อายุของลวดลาย(พ.ศ. 2547)     80-100  ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ        ไหม,ฝ้ายโรงงาน, ฝ้ายเกลียว

สีที่ใช้  เคมี

ประวัติความเป็นมาของลวดลาย    ลายขอซ้อนหักนกคู่  เป็นลายหนึ่งในแปดลายของแม่ลายจกตีนซิ่น  ซึ่งได้รูปแบบมาจากตัวต่อจกกุดและนำมาประกอบกันเป็นลายตีนซิ่น   มีลวดลายทั้งหมด   7 ลาย  มีลายหลัก  1 ลาย  และลายประกอบ6 ลาย  ในแต่ละลายประกอบผู้ทอแต่ละคน  สามารถเพิ่มลายประกอบมากกว่า  6 ลายหรือลดลายประกอบลงน้อยกว่า  6 ลายก็ได้  ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ทอจะใช้ลายใดของตัวต่อจกกุดมาประกอบแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ  ต้องรักษารูปแบบเอกลักษณ์ของสีในการทอของกลุ่มไตยวนคูบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ประโยชน์ใช้สอย

ใช้สำหรับจกทอเป็นตีนซิ่นใช้ต่อตัวกับตีนซิ่น  ไม่ว่าจะเป็นตัวซิ่นชนิดใด  สามารถนำตีนซิ่นไปต่อได้ทั้งสิ้น  ไม่มีข้อกำหนด  สำหรับลวดลายในดอกหน่วย   สามารถนำไปจกทอเป็นลายหน้าหมอนได้  แต่ไม่ได้นำรายละเอียดของลวดลายทั้งหมดไปใช้

เขียนลายโดย  นายจตุรงค์   จิวหานัง  fashionart_jew@hotmail.com

ดาวโหลดลายทอขอซ้อนหักนกคู่ (ซ้อนหักนกคู่)