เป็นการนำลายต้นแบบมาดัดแปลงเปลี่ยนแบบใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้น  แต่ยังคงความเป็นลายต้นแบบอยู่ให้ดูสวยงามและมีกลิ่นอายของงานที่งดงาม

จำนวนไม้แถว ตะกอ  ในการทอ… 39 ไม้ แถว ตะกอ

ประเภทของลวดลาย      ลายหลัก  1  ลาย   *ขอซ้อนหักนกคู่

ลายประกอบ     6  ลาย  * มะลิเลื้อย     * ขอขะแจ  (ขอกุญแจ) * เครือหยักน้อย  *สะเปา,ข้าวตอกออกหาง * นกคู่,นกห้อย,นกกินน้ำร่วมต้น * กาบ

ชนิดของลาย   ลายดั้งเดิม      ลักษณะการทอ    จก

ออกแบบลายนายจตุรงค์  จิวหานัง

fashionart_jew@hotmail.com

ดาวโหลดลายทอขอซ้อนหักนกคู่ apstract