การออกแบบลวดลายทอได้แรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพโดยต้องการสื่อถึงความงามของดอกมณฑาเนื่องจากคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมณฑาไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะ ดอกมณฑาเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์และได้บันดาลตกลงมาสู่โลกมนุษย์นอก จากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกต้นมณฑาไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความงด งาม ชวนมอง เพราะดอกมณฑาเวลาบานนั้น ดอกมีสีเหลืองนวล  หอมได้นานดูแล้วงามแพรวพราวจับใจ
ซึ่งมีลักษณะพิเศษเหมือนกับดอกมณฑาทิพย์  จึงได้นำโทนสีของดอก และเค้าโครงของดอกมาออกเป็นลวดลายทอผ้า

ลายดอกมณฑา