ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกมะเฟือง ซึ่งได้นำส่วนที่เป็นกลีบดอก ด้านดอก และสีของดอก มาออกแบบลายทอ ลายใหม่