ลายนี้ใช้ส่วนดอกในการทำลายผ้าในส่วนของสีจะใช้สีเหลืองตามสีของดอก ซึ่งเป็นดอกที่ออกช่วงฤดูหนาวอยู่ที่ราบสูง สวยงามมาก เมื่ออยู่รวมกันมากๆจะสวยมากมีสีเหลืองอร่ามงมตาดูโรแมนติกลายใหม่