ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกบานไม่รู้โรย ซึ่งได้นำส่วนที่เป็นช่อดอกและสีของดอกมา ออกแบบลายทอฝ้าย