ได้นำเอาความร้อนแรงของ ดอกพวงแสด มาออกแบบเป็นลายผ้าทอ ซึ่งตัวลายก็ได้ทำเป็น ดอกพวงแสด ลายเล็กๆละเอียดๆ โทนสีก็จะเป็นสีแสด ซึ่งเป็นสีต้นฉบับของดอกนี้ ลาย ดอกพวงแสด