ลายผ้านี้ได้นำแรงบันดาลใจจากดอกราชพฤกษ์ ซึ่งดอกราชพฤกษ์นั้นเป็นดอกที่เห็นได้ง่ายในจังหวัดเชียงใหม่  สีของดอกเป็นสีเหลือง ก้านสีเขียวอ่อนไล่ไปถึงเขียวแก่ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของลำต้นจึงได้นำ       โครงรูปร่างของดอกราชพฤกษ์มาออกแบบให้กับลายผ้าทอโดยการใช้โครงสีเขียวไล่ไปถึงสีเหลืองให้คล้ายกับ ดอกราชพฤกษ์มากที่สุดดอกราชพฤษ