ลายขอกาบจันทน์ใช้ 25ไม้แถวตะกอ ประเภทของลวดลายใช่ลายหลัง2ลาย

แหล่งกำเนิดลาย บ้านนาหน่อง และ บ้านโปร่ง ตำบลดอนแร่และตำบลใกล้เคียง จังหวัดราชบุรี

อายุของลาย(2547) 80-110 ปี

วัสดุที่ใช้ในการทอ : ไหม, ฝ้ายโรงงาน, ฝ้ายเกลียว

สีที่ใช้ : เคมี

ประวัติความเป็นมาของลาย ลายหน้าหมอนขอกาบจันทน์นั้นเป็นลายที่นำลายหลัง2ลายมาประกอบกันเป็นลายหลังลายลายขอกาบจันทน์เดียวลายขอกาบจันทน์เป็นลายโบราณเป็นการนำแม่ลายตัวต่อจากกุดมาต่อกันเป็นลายใหญ่สมบูรณ์จนเต็มหน้าหมอนลายขอกาบจันทน์มีลายหลักคือลายขอและกาบดอกจันทน์มาจัดวางประกอบกัน

ประโยชน์ใช้สอย : ใช้เป็นลายหน้าหมอน

หมายเหตุ : ยืนขาวพุ่งขาว