ลายยกดอกลำพูน  เทคนิค : ยกดอก   จำนวน  20  ตะกอ,  20  ม้าถีบ   จำนวนเส้นด้ายยืน  240,  จำนวนเส้นด้ายพุ่ง  700     ผู้จัดทำ นางสาวจิรภา  มังสาสติ  และนางสาวภาชิตาปัญโญใหญ่

e-mail: parw_sung@hotmail.com,  e-mail: stamp_666@hotmail.com  ดาวน์โหลดลายยกดอก —>Yok-dok 02