ลายราชวัติดอกแก้ว สลับลายราชวัติดอกลอย เชิง เป็นแนวลายดอกขิดสลับดอกลาย ต่อด้วยลายช่อดอกเป็นเส้นยาวสีต่างๆสลับกัน คล้ายลวดลายกับการทอตุง
ขนาด`240×600  จำนวน 32 ตะกอ 32 ไม้ถีบลายยกดอกลำพูน

ออกแบบโดย นาย กีรติ เยินยุบ keerata_cnx@hotmail.com
                         นางสาว ศศิพา คำเหล็ก  sasipha_nook@hotmail.com