ได้นำเอาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนมาแกะลวดลายทอ ลายทอขนาด 81 ตะกอ 81 ไม้ถีบ ผู้แกะลวดลายโดย

Miss Kanyarat Panhprasantkul E-mail natural_truelife@hotmail.com   and

Miss Niparat  N  Chiangmai  E-mail Beam110434@hotmail.com

ดาวน์โหลดลวดลายทอ  Lamphun Silk Mantles