การออกแบบลวดลายทอมาจากลายโก้งเก้ง โดยต้องการนำสีของขนมหวานมาผสมผสานกับลายทอพื้นบ้านให้ออกมาดูทันสมัยโดยใช้สี  เส้น  และรูปทรงในการออกแบบ