เป็นการนำลายดอกแก้ว มาปรับให้ดูทันสมัยแต่ยังคงเป็นลายดอกแก้วอยู่ลายใหม่22