ได้นำลายจก กาบซ้อนนกสี่ มาคลี่คลาย ตัดทอนใหม่ โดยการลดและเปลี่ยนสีให้ดูโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังคงเค้าลายเดิมไว้ให้เห็นบางส่วน ลายกาบซ้อนนกสี่ Abstract