ทรงพล ศิริสม และ ภรัณญู เถินบุรินทร์ สิ่งทอปีสี่ยกดอกทิว2ปี สี