แอบแต๋ก ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก รูปหัวใจ ใช้เป็นลายตีนซิ่นกระโปรง