การออกแบบลายทอในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจากฟักทองซื่งดึงลักษณะเด่นของรูปทรงฟังทองและสีเหลืองใช้เป็นสีส่วนใหญ่ สีเขียวและสีแดง ตกแต่งเล็กน้อยnew5