ได้รับแรงบันดาลใจมากจากดอกไม้เล็กๆที่ออกริมถนนนั่นก็คือดอกหญ้า ซึ่งเมื่อออกดอกพร้อมกันทีละหลายๆต้นก็จะสวยเหมือนกับลวดลายบนผ้าที่ออกแบบมานี้natthakit1