แรงบันดาลใจ สื่อถึงต้นไม้ จึงเลือกใช้สีเขียวเพื่อแทนสีธรรมชาติลายใหม่ อิ๊ป 2