แรงบันดาลใจ จากแมงกะพรุน สื่อถึงสิ่งมีชีวิตในทะเล จึงใช้ สีฟ้าลายใหม่ อิ๊ป