การออกแบบลวยลายทอได้แรงบันดาลใจจาก ดวงตา   โดยต้องการสื่อถึงความงามของตาเรา  เน้นสีเหลืองกับ น้ำเงิน  เป็นหลัก  สีรองใช้สี น้ำตาลกับ ฟ้าลายที่ 1