ชื่อลายดอกบาน-หุบ แรงบันดานใจได้มาจากดอกไม้ที่มทั้งบานและหุบ โดยใช้สีม่วงและเหลือง ซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามมาจัดกันให้ลายดูมีความเด่นและสวยงาม    flower