ได้แรงบันดาลใจจากการทำพานไหว้ครู ซึ้งจะใช้ดอกมาทำพาน และใช้ดอกพุทธซึ่งจะมีลักษณะก้านยาวนำมาร้อยต่อเรียงผสานไขว้กันไปมา เกิดความสวยงาม สีที่ใช้ เป็นโทนสีที่สบายตา คือสีเขียวเหลือง ให้อารมณ์น่ารัก หวาน ๆ  flowermix3