แรงบันดาลใจมาจากลายน้ำไหล ที่ทำให้ร้สึกว่าเส้นตรงสามารถให้ความรู้สักเคลื่อนไหวได้ สีที่ใช้ก็จะออกไปทางทึม ๆ ให้เหมาะสมกับผ้าทอ และผสานความเป็นพื้นบ้าน line5