การออกแบบลวยลายทอได้แรงบันดาลใจจาก เส้นโค้ง โบว์   เน้นความอ่อนความเพียว   เน้นสี เหลืองและน้ำเงินส่วนมากเพื่อให้เห็นถึงตัวละเอียดมากขึ้นค่ะลายออกแบบที่ 1