การออกแบบลวดลายทอได้แรงบันดาลใจจาก ดอกไม้ตามธรรมชาติ และนำมาผสมผสานให้ออกมาในรูปแบบของลวดลายผ้าทอ โดยต้องการสื่อถึง ความร่วมสมัยของความเป็นตะวันตกด้วยลายดอกไม้ ซึ่งดอกไม้ที่เลือกนำมาใช้ คือ ดอกทิวลิป (Tulip) เป็นดอกไม้เมืองหนาวที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป สีสันที่เลือกใช้ คือ สีชมพู และ สีขาว ให้ดูบริสุทธิ์ สดใส อ่อนหวาน

[break]

ลายทอขนาด 16 ตะกอ 36 ไม้ถีบ

ดาวโหลดลายทอ Sweet Tulip

[break]