การออกแบบลวดลายทอได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกเหลืองกาญจนา โดยใช้รูปทรงลักษณะของดอกเหลืองกาญจนาจะเป็นดอกไม้สีกลีบ มีความงามและสมดุล13 new1