ลายได้แรงบันดาลใจจากรังผึ้ง  สื่อถึงการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากแรงกำลังน้อยๆ แต่สามัคคี ก่อให้เกิดเกราะกำบังที่ดีที่สุด สีที่ใช้คือสีเหลือที่มีการไล่สีเข้มอ่อน และสีน้ำตาลเพื่อห้เกิดลายที่ชัดเจนขึ้น1230tako2