ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปหัวใจ ใช้โทนสีตุ่นๆ ปนหวานเล็กน้อยHeart