ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดอกบัว สื่อถึงดอกบัวบานที่กำลังลอยอยู่เหนือน้ำ ใช้โทนสีหวานLotus